Munkajog és társadalombiztosítási jog

Több, mint tíz éven keresztül láttam el önkormányzat, majd nemzetközi fuvarozással foglalkozó cég jogtanácsosi feladatait, amelynek eredményeként nagyfokú rálátással rendelkezem a társaságok belső működésére és a felmerülő munkaügyi, munkajogi problémák leghatékonyabb, a gyakorlatba is átültethető megoldására.
A vállalkozások HR- és munkaügyi feladatait széleskörűen tudom belső szabályzatok, vezetői utasítások, szervezeti és működési szabályzatok elkészítésével támogatni. 

Jogi képviseletet látok el munkajogi viták peres és peren kívüli rendezésében. A vitás ügyekben munkavállalói és munkáltatói képviseletet egyaránt vállalok. 
Munkajogi átvilágítást végzek, amely során az esetlegesen fennálló jogi problémákat és kockázatokat tárom fel, majd lehetőséget nyújtok olyan megoldások kialakítására, amelyek mind munkáltatói, mind pedig munkavállalói oldalról a legelőnyösebbnek bizonyulhatnak. 

Munkajog és társadalombiztosítási jog alá tartozó fő szakterületem:

Munkajog és társadalombiztosítási jog, HR-hez kapcsolódó jogi tanácsadás

Eseti vagy komplex ügyekben teljes körű munkajogi tanácsadás nyújtása. Megoldás-központú, az üzleti igényekhez igazodó szemlélettel segítem Ügyfeleim munkáját.

Munkaidő modellek kialakítása

Gazdaságosabb működés megvalósítása a megfelelő munkaidő-modell kidolgozásával: munkaidő-keret, speciális munkarendek (több műszakos, megszakítás nélküli munkarend); munkaidő-beosztások készítése.

A szervezet hatékonyságának növelése

A szervezet hatékonyabb működését megalapozó munkajogi megoldások kidolgozása: teljesítmény-menedzsment, munkaidő-beosztás, atipikus foglalkoztatási formák.

Rugalmas foglalkoztatás

A távmunka, a munkaerő-kölcsönzés, részmunkaidős foglalkoztatás, a több munkáltatós munkaviszony munkajogi támogatása.

Munkáltatói felmondás

Munkáltatói felmondás, azonnali hatályú felmondás elkészítése, közös megegyezés kidolgozása; csoportos létszámcsökkentés jogi támogatása; versenytilalmi megállapodás készítése, véleményezése.

Munkajogi képviselet, munkaügyi per, munkaügyi ellenőrzés,

Munkajogi képviselet munkaügyi perben és hatósági eljárásokban.

Munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződés

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó belső szabályzatok kidolgozása, kollektív szerződések előkészítése, munkajogi támogatása.

Munkaügyi átvilágítás munkajogi szempontból

Teljes körű munkaügyi vizsgálat monkajogi szempontból, javaslatok a hatékonyabb szervezeti működés kialakítására.