Egyeztetés a felek között

Egyik fő célkitűzésem a jogviták békés úton történő rendezése, ennek érdekében a felekkel személyesen, elektronikusan a közös ügy részleteiről folyamatosan egyeztetünk, az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket kompromisszum létrejöttével igyekszem feloldani. 

Amennyiben felek között jogvita alakul ki, ügyfeleimnek minden esetben javaslom, annak békés úton történő rendezését. Ennek érdekében egyeztetési eljárás kezdeményezését javaslom. Álláspontom szerint ezen megoldással elkerülhető az akár évekig elhúzódó peres eljárás, oly módon, hogy valamennyi fél számára elfogadható megállapodás születik a jogvita rendezésére.