Eseti peres, peren kívüli jogi képviselet

A vállalati és a szolgáltatói szektorban tevékenykedő ügyfeleim részére a per megindítása előtt, minden esetben a felek közti egyeztetés kezdeményezését javaslom. Amennyiben ez nem vezet eredményre csak abban az esetben intézkedem a per megindítása iránt. Peres eljárás során mindvégig arra törekszem, hogy ügyfeleim a lehető legkisebb erkölcsi és anyagi áldozattal kerüljenek ki a peres eljárásból. 

Kiemelten foglalkozom szállítmányozási és fuvarozási, munka és társadalombiztosítási, társasági jogi perek teljes körű ügyvitelével.
Lakossági ügyfeleim részére jellemzően dologi, kötelmi, munkajogi, kártérítési perekben látok el megbízás alapján jogi képviseletet.