Letétkezelés

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 4/1999. (III.1.) MÜK Szabályzata alapján az ügyvéd pénz és értéktárgy ügyvédi letéti kezelését végzi. 

Alapvetően három fajta letétet különböztetünk meg: az őrzési, az ügyleti és a teljesítési letétet. 

Jellemzően olyan jogügylet során és mellett javasolt teljesítési letéti szerződést kötni, amelynél a teljesítések időben egymástól eltérnek. Ebben az esetben bizalmi kapocs a felek között maga az ügyvéd lehet. Ilyen például a visszterhes szerződések közül az ingatlan adásvételi, vagy vállalkozói szerződés. 

Az ügyleti letét pedig a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények teljesítésére és a költségek fedezetére átvett ügyvédi letét, melynek célja a szerződő felek szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek biztosítása.